Oppføringer av

Ny teknologi, nye muligheter

Vi lever i en tidsalder med ekstrem teknologisk utvikling og vi ønsker å være en sterk bidragsyter i forhold til teknologiske avfallsløsninger som forenkler hverdagen. Et eksempel på innovative avfallsløsninger er BigBelly.

Bærekraftige løsninger for vårt miljø

Med tiden som går så forstår vi i økende grad hvor viktig det er med et rent og bærekraftig miljø. Vi har også et felles ansvar for å ta vare på de ressurser vi lever av. Vi i Polar Miljø ønsker en mer riktig sortering av de råvarene som faktisk kan resirkuleres.