Bedriftens søppel kan bli til en inntekt

Det er mange måter for deg som kunde å spare penger på når det gjelder en riktig og effektiv avfallsløsning. Det er viktig at det planlegges og struktureres slik at løsningen vi leverer til deg blir optimal i forhold til bedriftens behov. Vi har riktig kompetanse og vil hjelpe deg og din bedrift med å finne de rette løsningene.

Sortere for å optimalisere

Det er viktig å sortere avfallet for å optimalisere. Mange kaster alt i restavfallet og betaler høy tonnasjepris. Hvis man kan sortere ut råvarer som papp, plast og metall så vil man gjøre kostnad om til inntekt.  Disse fraksjonene er gjenvinnbare fordi renovatører er villig til å betale for disse råvarene.  Ved å gjøre om bedriftens søppel til en inntekt og samtidig spare miljøet,er en bærekraftig løsning for både miljøet og din bedrift.

En annen måte å optimalisere på er å redusere antall kostbare hentinger ved å komprimere avfallet. Ved bruk av en komprimator så får man plass til cirka 10 til 15 containere i en og samme komprimator. Således reduserer man antall hentinger av avfall og transportkostnader forbundet med dette, i tillegg blir det mindre trafikk og forurensning. Ved bruk av maskiner som ballepresse og komprimator så sparer man også kostnader som går til manuelt arbeid som bretting og snitting av papp.

Vi i Polar Miljø hjelper deg gjerne med å se på kostnadsparende løsninger for din bedrift!

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar