Service du kan stole på

Hvordan bidrar Polar Miljø sine produkter og service til bedre resultater for kundens bedrift? Når utstyret du har kjøpt eller leid er på plass, er det viktig at det virker. Produktene vi leverer har høy driftssikkerhet. Du får tilbud om årlig vedlikeholdsservice som sikrer maskinenes funksjoner og levetid.

Dersom det uheldigvis skulle oppstå problemer, er målet vårt å ha kortest mulig nedetid for kunden. Vi prøver først og fremst å hjelpe deg per telefon som er helt klart den raskeste og rimeligste hjelpen vi kan gi deg som kunde. Skulle vi likevel  ikke finne ut av det per telefon, sender vi selvsagt en servicetekniker. Enten om det er en av våre egne, eller en fra våre samarbeidspartnere. Vi er landsdekkende når det gjelder service til våre kunder.

Vi vil levere optimale løsninger til kundene våre, og vi vil være best på service!

Bedriftens søppel kan bli til en inntekt

Det er mange måter for deg som kunde å spare penger på når det gjelder en riktig og effektiv avfallsløsning. Det er viktig at det planlegges og struktureres slik at løsningen vi leverer til deg blir optimal i forhold til bedriftens behov. Vi har riktig kompetanse og vil hjelpe deg og din bedrift med å finne de rette løsningene.

Sortere for å optimalisere

Det er viktig å sortere avfallet for å optimalisere. Mange kaster alt i restavfallet og betaler høy tonnasjepris. Hvis man kan sortere ut råvarer som papp, plast og metall så vil man gjøre kostnad om til inntekt.  Disse fraksjonene er gjenvinnbare fordi renovatører er villig til å betale for disse råvarene.  Ved å gjøre om bedriftens søppel til en inntekt og samtidig spare miljøet,er en bærekraftig løsning for både miljøet og din bedrift.

En annen måte å optimalisere på er å redusere antall kostbare hentinger ved å komprimere avfallet. Ved bruk av en komprimator så får man plass til cirka 10 til 15 containere i en og samme komprimator. Således reduserer man antall hentinger av avfall og transportkostnader forbundet med dette, i tillegg blir det mindre trafikk og forurensning. Ved bruk av maskiner som ballepresse og komprimator så sparer man også kostnader som går til manuelt arbeid som bretting og snitting av papp.

Vi i Polar Miljø hjelper deg gjerne med å se på kostnadsparende løsninger for din bedrift!

Ny teknologi, nye muligheter

Vi lever i en tidsalder med ekstrem teknologisk utvikling. Vi ser at våre kunder ønsker å optimalisere egen teknologi for å forsterke konkurrerende fordeler. Vi ønsker å være en sterk bidragsyter i forhold til teknologiske avfallsløsninger som forenkler hverdagen

Vi vet at det er viktig å satse på innovasjon, teknologi og utvikling. Derfor bruker vi mye tid på dette. Vi er fremoverlente og nysgjerrige i vår tilnærming i jakten på nye og bedre løsninger, og vi lanserer gjerne disse løsningen alene eller med samarbeidspartnere. Eksempler på innovative avfallsløsninger er BigBelly.

BigBelly og samarbeid rundt Smart City Solutions

BigBelly kom vi over i New York i 2016 ved en tilfeldighet på Times Square, Manhattan.
BigBelly er en innovativ avfallsbeholder som får sin elektrisitet fra solkraft. Den komprimerer avfallet og har sensorer for å overvåke fyllingsgrad og varsler om behov for tømming. Den kan også leveres med offentlig Wifi.

Solcellepanelene genererer nok energi til å måle volumet og komprimerer med et trykk på opptil 580 kg, samt sender Real Timedata ved hjelp av GSM-teknologi til slutttbrukeren. I Norge i dag vil dette systemet bli lansert i ett samarbeid mellom Norsk Gjenvinning AS, EWF AB og Polar.

5 ganger større kapasitet

Systemet komprimerer innholdet med inntil 5 – 7 ganger. Det gjør at kapasiteten i beholderen blir mange ganger større enn en vanlig avfallsbeholder.

Kontinuerlig dataovervåkning
Gjennom kontinuerlig overvåking av all aktivitet i beholderen samler BigBelly statistikk som gir et unikt beslutningsgrunnlag for optimalisering og effektivisering av avfallshåndteringen. Dette sparer tid, drivstoff og gir både økonomiske og miljømessige gevinster.

80 % reduksjon av transport
God informasjon gir bedre muligheter for å analysere forandringer og optimere tømmingsrutene. Det å kunne se fyllingsgrad i sann tid muliggjør optimal planlegging av ruter for tømming. Behovet for å sjekke beholdere bortfaller og tiden da man tømte halvfulle beholdere er forbi.

70 % lavere driftskostnader
Beregninger viser at BigBelly kan redusere kostnadene med hele 70%. I tillegg slipper man dyre investeringer som kreves til for eksempel nedgravde løsninger.

Valgfritt design og ekstrautstyr
Det er mange tilvalg på ekstrautstyr som muliggjør tilpassing til ulike krav og behov. Innkaståpning og merking i forhold til ulike typer avfall er noe man må tenkte på. Videre kan BigBelly leveres i design tilpasset kundens behov.

Utstyret tilpasses enkelt etter behov og plassering. Skal maskinen stå innendørs er 230V-utgaven mest egnet. Ved dobbelstasjoner er det også mulig å legge til løsninger for Public Wifi og Smart City.

 

 

Bærekraftige løsninger for vårt miljø

Med tiden som går så forstår vi i økende grad hvor viktig det er med et rent og bærekraftig miljø. Rent vann og luft samt bevaring av rensesystemer fra skog er avgjørende for vår helse. Vi har også et felles ansvar for å ta vare på de ressurser vi lever av. De må forvaltes på riktig måte for bevare balansen i økosystemet som vi er en del av.

Økt fokus på sortering av papp og plast er viktige bidrag, og vi i Polar Miljø ønsker også en mer riktig sortering av de råvarene som faktisk kan resirkuleres, og vi er opptatt av at regler rundt plastproduksjon tar hensyn til disse behovene.

Fokus på bærekraftig miljø

Vi ser også at innovasjon og utvikling kan være et sterkt bidrag som forenkler dagens utfordringer i forhold til å skape et mer bærekraftig miljø.

Vi i Polar Miljø omfavner innovasjon på veien mot et mer miljøvennlig og effektivt samfunn, og vi ønsker å hjelpe våre kunder med å løse fremtidens krav og utfordringer rundt avfallshåndteringer ved ulike innovative løsninger.

Vi mener at man må våge å utfordre dagens løsninger med noe nytt. Vi tror på å hente kompetanse fra andre bransjer, land, kulturer og miljø for å finne de beste løsningene for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi i Polar jobber sammen med Innovasjon Norge, Skattefunn, relevante produsenter, miljørelaterte institusjoner og andre samarbeidspartnere for å være i forkant av de utfordringene som ligger foran oss. Vi tror på det vi jobber med, vi tror på produktene vi leverer og vi stoler på oss selv til å tilby våre kunder de beste løsningene for både dem og miljøet. En ting vi har lært i løpet av mange år i bransjen er at ingen kunder eller utfordringer er like, og det gjør jobben vår spennende.