Komprimatorer

Med riktig komprimator kan du håndtere store volum av gangen, sikre en ryddig arbeidsplass og et bedre arbeidsmiljø. Vi leverer komprimatorer som er spesialbygget for å håndtere vått avfall fra blant annet sykehjem, hotell, kjøkken og dagligvare.

  • Miljøbesparende
  • Sikrer en ryddig arbeidsplass
  • Gir et bedre arbeidsmiljø
  • Maskinene er konisk utformet for enkel tømming
  • Ingen avrenning og minimalt med lukt
  • Fullstendig forseglet
  • Enkel i bruk og kan håndtere store volumer av gangen