Undergrunnsystemer

Driver man et borettslag har man kanskje et behov for nedgravde containere for kunne å kvitte seg med restavfall, plast, papir/papp og glass. Det er estetisk penere og samle alle beholdere på en plass med mindre sjanse for forsøpling.

Nedgravde avfallscontainere kan brukes til det meste av avfallsfraksjoner som:

  • Restavfall
  • Plast
  • Papir/papp
  • Glass