Ny teknologi, nye muligheter

Vi lever i en tidsalder med ekstrem teknologisk utvikling. Vi ser at våre kunder ønsker å optimalisere egen teknologi for å forsterke konkurrerende fordeler. Vi ønsker å være en sterk bidragsyter i forhold til teknologiske avfallsløsninger som forenkler hverdagen

Vi vet at det er viktig å satse på innovasjon, teknologi og utvikling. Derfor bruker vi mye tid på dette. Vi er fremoverlente og nysgjerrige i vår tilnærming i jakten på nye og bedre løsninger, og vi lanserer gjerne disse løsningen alene eller med samarbeidspartnere. Eksempler på innovative avfallsløsninger er BigBelly.

BigBelly og samarbeid rundt Smart City Solutions

BigBelly kom vi over i New York i 2016 ved en tilfeldighet på Times Square, Manhattan.
BigBelly er en innovativ avfallsbeholder som får sin elektrisitet fra solkraft. Den komprimerer avfallet og har sensorer for å overvåke fyllingsgrad og varsler om behov for tømming. Den kan også leveres med offentlig Wifi.

Solcellepanelene genererer nok energi til å måle volumet og komprimerer med et trykk på opptil 580 kg, samt sender Real Timedata ved hjelp av GSM-teknologi til slutttbrukeren. I Norge i dag vil dette systemet bli lansert i ett samarbeid mellom Norsk Gjenvinning AS, EWF AB og Polar.

5 ganger større kapasitet

Systemet komprimerer innholdet med inntil 5 – 7 ganger. Det gjør at kapasiteten i beholderen blir mange ganger større enn en vanlig avfallsbeholder.

Kontinuerlig dataovervåkning
Gjennom kontinuerlig overvåking av all aktivitet i beholderen samler BigBelly statistikk som gir et unikt beslutningsgrunnlag for optimalisering og effektivisering av avfallshåndteringen. Dette sparer tid, drivstoff og gir både økonomiske og miljømessige gevinster.

80 % reduksjon av transport
God informasjon gir bedre muligheter for å analysere forandringer og optimere tømmingsrutene. Det å kunne se fyllingsgrad i sann tid muliggjør optimal planlegging av ruter for tømming. Behovet for å sjekke beholdere bortfaller og tiden da man tømte halvfulle beholdere er forbi.

70 % lavere driftskostnader
Beregninger viser at BigBelly kan redusere kostnadene med hele 70%. I tillegg slipper man dyre investeringer som kreves til for eksempel nedgravde løsninger.

Valgfritt design og ekstrautstyr
Det er mange tilvalg på ekstrautstyr som muliggjør tilpassing til ulike krav og behov. Innkaståpning og merking i forhold til ulike typer avfall er noe man må tenkte på. Videre kan BigBelly leveres i design tilpasset kundens behov.

Utstyret tilpasses enkelt etter behov og plassering. Skal maskinen stå innendørs er 230V-utgaven mest egnet. Ved dobbelstasjoner er det også mulig å legge til løsninger for Public Wifi og Smart City.